Δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια. Απαγόρευση βασανιστηρίων, δουλείας, αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης

Comment
Name
Email